VERSCHIL

definitief

HEMEL

 • bij Jezus Christus
 • eeuwig leven
 • rechterstoel van Christus
 • licht
 • behouden, gered
 • vrede
 • zonder zonden, gewassen door het bloed
 • verzoend
 • gewild
 • eren Hem
 • zegen
 • kind van God
 • rust
 • de liefde van God aangenomen
 • gelooft
 • bekeerd
 • uit genade
 • tot heerlijkheid toebereid
 • schuld betaald door de Zoon van God
 • Jezus Christus uw Redder

HEL

 • bij Satan
 • eeuwige pijn, tweede dood
 • grote witte troon
 • duisternis
 • verloren
 • vijandschap
 • in je zonden
 • vervreemd
 • niet gewild
 • onteren Hem
 • vloek
 • kind van de duivel
 • geen rust
 • de liefde van God afgewezen
 • niet gelooft
 • onbekeerd
 • genade afgewezen
 • ten verderve toeberied
 • schuldig door ongeloof
 • Jezus Christus uw Rechter