Hemel of Hel

Hemel of Hel :

Is een website die de waarheid over de enige twee eindbestemmingen van de mens verkondigt. De Bijbel, God's Woord voor mensen, zegt dat de Hel vermeden wordt door te geloven in de Heere Jezus Christus. (en God kan niet liegen) Ons doel is om mensen bewust te maken van deze keuze en hen te helpen de weg naar eeuwig leven te vinden. God heeft het zeer eenvoudig gemaakt omdat Zijn Zoon de straf voor de zonden( ook die van jou) op Zich nam en het aan het kruis uit riep: Het is Volbracht ! (It is finished) (Betaald) (Voldaan) (Genoegzaam) (Iedereen kan gered worden)

photo of woman reading book near body of water
photo of woman reading book near body of water

Geloof in de Heere Jezus Christus is de sleutel tot verlossing. Vertrouw op Hem en ontvang eeuwig leven.

Uitweg

Vertrouwen

Geloof

Vertrouw op de Heere Jezus Christus en wat Hij voor u gedaan heeft. Hij biedt redding aan en is de enige Weg naar de hemel.

Er is een Plaatsvervanger voor je zonden Die de straf heeft gedragen en Zijn eigen bloed gaf .