Hemel of Hel

WAAR BRENGT U DE EEUWIGHEID DOOR ?

waar brengt u de eeuwigheid door ?
er staat geschreven

HET EVANGELIE :

JEZUS CHRISTUS IS GOD DIE MENS WERD OM PLAATSVERVANGEND VOOR ZONDAREN TE STERVEN
Johannes 3-16
het is volbracht
Johannes 3 16

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden.

1 Timotheüs 1:15

ER IS EEN VERLOSSER
JEZUS CHRISTUS
ZOON VAN GOD

KIES DAN HEDEN WIE GIJ DIENEN ZULT

KOM DAN TOT JEZUS

BEKEER U EN GELOOF IN HEM NU

ER STAAT GESCHREVEN

"Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet."
1 Johannes 5:12

ER STAAT GESCHREVEN

“Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.”
Marcus 16:16

ER STAAT GESCHREVEN

"En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet."
Openbaring 22:17

1 Geprezen zij God op Zijn heilige troon voor ‘t geen Hij ons gaf in Zijn enige Zoon, Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld, Die d’ eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld.

 

Refrein Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zing’ nu Zijn eer! Stem en klank, stem en klank, juub’len luid onze dank! Door ‘t bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon; brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.

 

2 O welk een verlossing schonk God in het bloed, de enige losprijs die voor Hem voldoet, geen zondaag te snood en geen zonde te groot, het bloed van Gods Zoon redt van ‘d eeuwige dood.