schuldig2

Want alle mensen hebben gezondigd !

(Romeinen 3:23)