Jezus Christus, de Zoon van God, stierf ook voor uw zonden !

het kruis
Wat een plaatsvervanger !