Jezus Christus, de Zoon van God stierf ook voor uw zonden !

het kruis