ER STAAT GESCHREVEN

er staat geschreven

Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18).

Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Johannes 3:36).

maar Hij is lankmoedig over ons , niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9)